Φανή Λούγκλου

Παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους στην Λήμνο

Η λύση είναι στο χέρι σου!

«Η λύση είναι στο χέρι σου» είναι μια δραστηριότητα σχεδιασμένη να δώσει στα παιδιά ιδέες για να αντιμετωπίσουν διάφορα θέματα και να τα ενδυναμώσει. Επιλέγουμε κάθε φορά ένα πρόβλημα, δεν μπορούμε να τα δουλέψουμε όλα ταυτόχρονα. Αφού γίνει η επιλογή, μαζί με το παιδί, βρίσκουμε όλες τις πιθανές λύσεις, απο την πιο λειτουργική μέχρι την πιο ανόητη. Είναι σημαντικό να τις γράψουμε όλες, ακόμα και αυτές που δεν είναι εφικτές ή που έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες. Μετά συζυτάμε με το παιδί τις συνέπειες όλων των λύσεων που έχουν προταθεί και του ζητάμε να διαλέξει πέντε (5) που πιστεύει οτι θα δουλέψουν καλύτερα. Στη συνέχεια, σχεδιάζουμε το περίγραμμα της παλάμης του παιδιού, γράφουμε στο κέντρο το πρόβλημα που το απασχολεί και στα πέντε δάχτυλα τις πέντε λύσεις. Έτσι έχεί μια λίστα με ιδέες αντιμετώπισης, τις οποίες τις έχει συζητήσει, δεν του επιβλήθηκαν (σημαντικό αυτό για την αίσθηση της ενδυνάμωσης) και που μπορεί να εφαρμόσει, ανάλογα με την περίσταση. Η δραστηριότητα λειτουργεί καλύτερα με παιδιά απο 8 ετών και πάνω.