Φανή Λούγκλου

Παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους στην Λήμνο

Πινακωτή-πινακωτή, σε ποια πινακωτή; Δραστηριότητα φωνολογικής επίγνωσης και ανάγνωσης

Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει με ομάδα ή με ένα μόνο παιδί. Ανακατεύουμε τις κάρτες και τις βάζουμε σε μια στοίβα. (υπάρχουν πολλές ομάδες, επιλέγουμε μία). Εμείς σήμερα παίξαμε με τις λαχανί κάρτες και με τους ήχους στ, τσ, τρ, ρτ, στρ. Το παιδί τραβά την πρώτη κάρτα της στοίβας, λέει φωναχτά τι απεικονίζει και κατόπιν τοποθετεί την κάρτα σε όποια πινακωτή θέλει, αρκεί η λέξη να περιέχει τον ήχο που εμφανίζεται στο καρβελάκι. Επομένως, η λέξη κάστανο θα μπει στην πινακωτή του στ. Αν κάνει λάθος, μπορεί να προσπαθήσει ξανά ή να δεχτεί βοήθεια με τον ήχο.

Οι μαθησιακοί στόχοι του παιχνιδιού είναι:

  • να αναγνωρίσει του ζητούμενους ήχους σε μια λέξη κάνοντας κατάτμηση.
  • να μπορεί να εξετάζει διαδοχικά διαφορετικές λέξεις.
  • να συγκρατεί στη μνήμη του κάποιους ήχους ή να αναγνωρίζει τον τρόπο γραφής τους.