Φανή Λούγκλου

Παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους στην Λήμνο

Ομάδες Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Η ικανότητα του ατόμου να λαμβάνει και να κατανοεί τα μηνύματα του περιβάλλοντός του είναι μια από τις βασικές δεξιότητες που χρειάζεται τόσο για να προσαρμόζεται όσο και για να ζει ευτυχισμένος σ’ αυτό. Για να μπορεί κανείς να έχει επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις, οφείλει να εφαρμόζει σωστά κάποιους άγραφους κανόνες μέσα σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο.

Τις κοινωνικές δεξιότητες τις μαθαίνει ένα παιδί αρχικά μέσα από την οικογένεια και εν συνεχεία στο σχολείο και την κοινότητα, μέσω διεργασιών μάθησης, παρατήρησης και μίμησης των κοινωνικών συμπεριφορών γύρω του.

Με τον καιρό το παιδί αποκτά πολλές δυνατότητες στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης, όπως να κάνει το πρώτο βήμα, να ανταποκρίνεται σε πρόταση άλλου, να συνεχίζει τη συναναστροφή, να χαιρετά, να κάνει συζητήσεις, να περιμένει τη σειρά του στα παιχνίδια και να τα μοιράζεται, να βοηθά άλλους, να ζητάει βοήθεια κτλ.

Τα παιδιά πολλές φορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία και τη μάθηση. Κατά συνέπεια, συχνά δυσκολεύονται να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους σε μια δεδομένη κοινωνική συνθήκη, να κοινωνήσουν τις ανάγκες τους με κατάλληλο τρόπο, με αποτέλεσμα οι συμπεριφορές τους να είναι ακατάλληλες, μη λειτουργικές και αναποτελεσματικές. Επίσης, η συναισθηματική φόρτιση που προκύπτει εκδηλώνεται συνήθως με ξεσπάσματα θυμού, παρορμητικότητα και περιορισμένη αυτό-αντίληψη.

Η Λογοπεδικός – Ειδική Παιδαγωγός Μαρία Μαρκάκη και η Κλινική Ψυχολόγος  Φανή Λούγκλου δημιούργησαν ένα πρόγραμμα για παιδιά, που, μέσω επιστημονικά οργανωμένων δραστηριοτήτων και παιχνιδιών με ολιγομελείς ομάδες, θα στοχεύει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της φαντασίας αλλά και στην εκμάθηση κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς, με σκοπό την προαγωγή της αυτογνωσίας, της κοινωνικοποίησης, του αισθήματος της συνεργασίας και της συλλογικότητας.

Από τον Οκτώβριο, οι δραστηριότητες των ομάδων παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο στον χώρο των δύο επιστημόνων και θα έχουν διάρκεια 60 λεπτών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά καθώς και σε εφήβους, αφού δεν αποτελεί θεραπεία αλλά εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες και πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων συμπεριφοράς.

Βάσει αξιολόγησης, το κάθε παιδί θα εντάσσεται σε μια ομάδα (από 3 έως 6 άτομα) και μέσα από το παιχνίδι ρόλων, το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά (ζωγραφική, πηλός), τις κατασκευές, τα παιχνίδια κοινωνικοποίησης, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις ασκήσεις συντονισμού με μουσική και τις ψυχοκινητικές δραστηριότητες, θα πειραματίζεται, θα καλλιεργεί την περιέργειά του, θα διευρύνει τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα του, θα έρχεται αντιμέτωπο με προβλήματα που χρειάζονται επίλυση, θα μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και θα αποκτήσει υγιείς φιλικές σχέσεις στη ζωή του.

 

Για κάθε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στις συντονίστριες του προγράμματος.