Φανή Λούγκλου

Παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους στην Λήμνο

Η πυραμίδα του θυμού

Μία δραστηριότητα που βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τα συναισθήματα του θυμού, να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους σχετικά με αυτά και να διαχωρίσουν τι τους ενοχλεί, τι τους θυμώνει, κτλ.

Ο θυμός δεν είναι ένας. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα και λέξεις που περιγράφουν τα συναισθήματα θυμού και πολλά, διαφορετικά ερεθίσματα που τα προκαλούν. Φτιάχνοντας την πυραμίδα, το παιδί μπορεί να δει περισσότερα συναισθήματα εκτός απο το «θυμό» και να σκεφτεί τα ερεθίσματα. Η ενόχληση είναι στη βάση της πυραμίδας και έχει τον πιο πολύ χώρο. Είναι περισσότερα αυτά που μας ενοχλούν απο αυτά που μας νευριάζουν, θυμώνουν, εξαγριώνουν. Ζητώντας απο το παιδί να ανακαλύψει και να αντιστοιχίσει τα ερεθίσματα, το βοηθάμε να βρει και τη σωστή αντιμετώπιση για κάθε περίπτωση. Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει και με άλλη συναισθήματα, φτιάχνοντας πυραμίδες για τη χαρά, τη λύπη και το φόβο.