Φανή Λούγκλου

Παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους στην Λήμνο

Τα παγωτά των συναισθημάτων

Πρόκειται για μια δραστηριότητα που βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τα διάφορα συναισθήματα και να δουν οτι κάποιες φορές μπορούμε να έχουμε περισσότερα από ένα συναισθήματα, που ίσως να είναι και αντίθετα. Τη χρησιμοποιώ στην ατομική ψυχοθεραπεία αλλά και σε μικρές ομάδες, όπου τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι οι άλλοι μπορεί να νιώθουν διαφορετικά για το ίδιο γεγονός. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενσυναίσθησης, καλώντας το παιδί, ή τα παιδιά, να σκεφτούν πώς μπορεί να νιώθει κάποιος που του συμβαίνει κάτι. Η δραστηριότητα είναι κατάλληλη για παιδιά νηπιαγωγείου και μεγαλύτερα. Τα συναισθήματα μπορούν να γραφτούν με λέξεις, με εικόνες ή και με τα δύο.  Η κατανόηση των συναισθημάτων, η χρήση του σωστού λεξιλογίου και η διαπίστωση οτι τα συναισθήματα συνυπάρχουν είναι βασικές ιδέες για την ανάπτυξη συναισθηματικής διαχείρισης.