Φανή Λούγκλου

Παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους στην Λήμνο

Brain power

Δραστηριότητες που αναπτύσσουν/εξασκούν τις πέντε βασικές γνωστικές λειτουργίες: την προσοχή, τη μνήμη, τη γλώσσα, τη λογική σκέψη και την οπτικό-χωρική αντίληψη. Όλοι χρησιμοποιούμε αυτές τις λειτουργίες καθημερινά, σε ΌΛΕΣ τις συμπεριφορές και τις δράσεις μας, όταν διαβάζουμε μια εφημερίδα, όταν θυμόμαστε πού αφήσαμε τα κλειδιά μας, όταν βάζουμε τα παπούτσια μας, όταν κάνουμε μια πρόσθεση ή κάνουμε ποδήλατο όταν συζητάμε κτλ. Η σωστή ανάτπυξη αυτών των λειτουργιών και η εξάσκησή τους είναι η βάση για τη μάθηση και την καλή ακαδημαϊκή επίδοση. Αν ένας μαθητής δυσκολεύεται σε μία από αυτές τις λειτουργίες, η διαδικασία της μάθησης γίνεται δύσκολη και κουραστική. Επιπλέον, επηρεάζεται αρνητικά η συμπεριφορά του παιδιού, κάτι που κάνει τη διαχείριση και τη διαπαιδαγώγησή του δύσκολη.