Φανή Λούγκλου

Παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους στην Λήμνο

Πρωτόκολλο λειτουργίας για την πρόληψη μετάδοσης του COVID-19

Έχοντας ως στόχο τη διαφύλαξη της υγείας όλων όσων συνεργάζονται/επισκέπτονται το γραφείο, ανακοινώνονται οι παρακάτω οδηγίες:

 1. Οι επισκέψεις γίνονται αποκλειστικά με ραντεβού. Οι θεραπευόμενοι οφείλουν να τηρούν την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης απο το γραφείο, προκειμένου να μην υπάρχει συγχρωτισμός.
 2. Το παιδί θα συνοδεύει μόνο ένας γονιός/ενήλικας, ο οποίος θα παραμένει στην αίθουσα αναμονής. Μόνο αν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής θα εισέρχεται στο θεραπευτικό χώρο, τηρώντας μέτρα ασφαλείας.
 3. Στην είσοδο του γραφείου θα υπάρχει χώρος για τα παπούτσια και απολυμαντικό χεριών, το οποίο θα χρησιμοποιόυν όλοι.
 4. Στους χώρους θεραπείας θα υπάρχει επίσης απολυμανιτκό χεριών και αντισυπτικά μαντηλάκια.
 5. Στο τέλος της συνεδρίας, ο θεραπευόμενος θα πλένει τα χέρια του με σαπούνι και νερό και θα τα στεγνώνει με χειροπετσέτες μιας χρήσης.
 6. Θα υπάρχει επιμελής και συχνός καθαρισμός των χώρων και των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται. Γι αυτό το λόγο θα υπάρχει ικανό χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο συνδρίες προκειμένου να γίνεται η απαραίτητη απολύμανση και ο αερισμός των χώρων.
 7. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους ενήλικες και για παιδιά σχολικής ηλικίας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στο χώρο του γραφείου.
 8. Νερό θα δίνεται σε πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης.
 9. Θα επιδιώκεται το υλικό για το σπίτι να δίνεται μέσω ηλεκτρονικών μέσων και όχι σε έντυπη μορφή.
 10. Όπου κρίνεται αναγκαίο, και είναι εφικτό (π.χ. συμβουλευτική γονέων) οι συνεδρίες θα γίνονται διαδικτυακά.
 11. Η μετακίνηση στο γραφείο γίνεται στέλνοντας μήνυμα με τον αριθμό 1 στο 13033.
 12. Αν ο θεραπευόμενος ή ο συνοδός παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, δε θα γίνεται οι συνεδρία.

Μένουμε ασφλαείς, φροντίζουμε τόσο τη σωματική μας υγεία όσο και την ψυχική!