Φανή Λούγκλου

Παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους στην Λήμνο

ΑΞΙΕΣ

  • Χώρος: η έδρα βρίσκεται στην Ατσική. ο χώρος είναι εξοπλισμένος με το κατάλληλο υλικό και είναι φιλικός προς τα παιδιά και τους ενήλικες
  • Επαγγελματισμός: χρησιμοποιούνται μόνο επιστημονικά αποδεδειγμένα ψυχολογικά εργαλεία και τεχνικές
  • Σωστή πληροφόρηση: οι γονείς και τα παιδιά ενημερώνονται σωστά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους, τώρα και στο μέλλον
  • Ανεξαρτησία: οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την καλύτερη λειτουργία του παιδιού και της οικογένειας. Σκοπός δεν είναι  εξάρτηση από τον ψυχολόγος, αλλά η απόκτηση δεξιοτήτων για τη διαχείριση και επίλυση των προβλημάτων
  • Δέσμευση: τα παιδιά βελτιώνονται όταν βρίσκονται σε ένα ζεστό, φιλικό και ασφαλές περιβάλλον
  • Εχεμύθεια: όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται διέπονται από το επαγγελματικό απόρρητο.