Φανή Λούγκλου

Παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους στην Λήμνο

Εξειδίκευση

  1. Εκπαίδευση στη Γνωστική-Συμπερφιρορική θεραπεία
  • Θεραπεία βασισμένη σε γνωστικά σχήματα (Schema-focused therapy)
  • Τεχνικές συναισθηματικής επεξεργασίας (Emotional processing techniques)
  • Γνωστική αναδόμηση (Cognitive restructuring)
  • Τροποποίηση συμπεριφοράς (Behavioral modification)

2. Παιχνιδοθεραπεία

  • Παιχνίδι προσποίησης (Make-believe play)
  • Παιχνίδι με αντικείμενα (Toy and play objects techniques)

3.   Εκπαίδευση γονέων

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για γονείς παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας
  • Ανάπτθυξη γονικών δεξιοτήτων για παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς