Φανή Λούγκλου

Παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους στην Λήμνο

Υπηρεσίες

  • Ψυχοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους
  • Προσεγγίσεις βασισμένες στο παιχνίδι και φιλικές προς το παιδί
  • Συμβουλευτική/εκπαίδευση γονέων
  • Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών και συναισθηματικών/αγχωδών διαταραχών με χρήση κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων και διαδικασιών
  • Ενίσχυση μελέτης
  • Ομιλίες σε σχολεία και κοινωνικές ομάδες