Φανή Λούγκλου

Παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους στην Λήμνο

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση πάντα ξεκινά με κλινική συνέντευξη των γονιών και του παιδιού. Η χρήση κατάλληλων αξιολογητικών εργαλείων βοηθά σημαντικά τη διαδικασία της διάγνωσης και την κατάρτηση θεραπευτικού προγράμματος.

 • Εκπαίδευση στη χρήση και ερμηνεία εργαλείων αξιολόγησης
 1. Αξιολόγηση δείκτη νοημοσύνης
 • Κλίμακες νοημοσύνης για παιδιά Wechsler (Wechsler Intelligence Scales for Children – WISC)
 • Κλίμακες νοημοσύνης για παιδιά προσχολικής ηλικίας Wechsler (Wechsler Preschool and Primary Scales of Intelligence – WPPSI)
 • Κλίμακες μη λεκτικής νοημοσύνης για παιδιά (Comprehensive Test of Non-Verbal Intelligence – C-TONI)
 • Διεθνείς Κλίμακες μη Λεκτικής Νοημοσύνης (Universal Non-Verbal Intelligence Test)

2.  Αξιολόγηση Διάσπασης Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας

 • Conners’ Rating Scales
 • Stroop Color and Word Test, έκδοση για παιδιά
 • Children’s Color Trails Test

3.  Αξιολόγηση συμπεριφοράς

 • Pre-School Behavior Checklist (PBCL)
 • Κλίμακες για το άγχος Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS)
 • Κλίμακες συναισθηματικών διαταραχών (Scale for Assessing Emotional Disturbance)
 • Κλίμακες αυτοπεποίθησης Culture-Free Self-Esteem Inventories (CFSEI)

4.  Μαθησιακές δυσκολίες

 • Κλίμακες αξιολόγησης κινήτρων και στρατηγικών μάθησης (School Motivation and Learning Strategies Invenroty – SMALSI)
 • Κλίμακες αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών (Learning Disabilities Diagnostic Inventory – LDDI)

5.   Νευρολογική αξιολόγηση

 • Κλίμακες αξιολόγησης οπτικό-κινητικού συντονισμού (Wide Range Assessment of Visual Motor Abilities – WRAVMA)
 • Κλίμακες αξιολόγησης ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων Tower of London